BITT

BIZTONSÁGOS ISKOLA

BEJELENTÉS

A BITT
FELADATAI

A BITT
FELÉPÍTÉSE

ELJÁRÁSREND

DOKUMENTUMOK

A Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsát (a továbbiakban: BITT) a piarista tartományfőnök hozta létre 2018-ban.

a BITT feladatai

Jelzőrendszert működtet a fizikai, lelki vagy szexuális bántalmazások/visszaélések észlelése, felismerése és megelőzése érdekében intézményi felelősök részvételével. A bejelentő névtelenségét megőrizve fogad bármilyen bántalmazással kapcsolatos bejelentést honlapján, e-mail címén, valamint telefonszámán, melyek a piarista intézményi honlapok erre kialakított felületein közvetlenül elérhetők.

Tényfeltárást végez az egyes esetek alapos megismerése és megértése érdekében az intézményi jelzőrendszertől kapott információk alapján.

Elemzi és értékeli a diákok és pedagógusok helyzetéről, védelméről szóló intézményi folyamatokat tartományi és intézményi szinten. Szükség esetén állásfoglalást hoz, illetve iránymutatást ad.

Kezdeményezi a felelős vezető felé a szükséges eljárás megindítását vagy más intézkedés megtételét a hatályos egyházi és polgári jogszabályok alapján.

a BITT felépítése

Strommer Pál, piarista öregdiák, a Magyar Piarista Testvériség tagja.

ELNÖK

RENDI
KÉPVISELŐ

PEDAGÓGIAI
SZAKEMBER

PSZICHOLÓGUS

JOGÁSZ

TITKÁR

ESETI
SZAKÉRTŐ

A BITT tagjai, titkára, az eseti szakértők és a jelzőrendszer tagjai külön
okiratba foglalt nyilatkozat szerint teljes körű titoktartási kötelezettség
mellett végzik tevékenységüket, amely kiterjed a megbízás megszűnését
követő időszakra is. (Adatvédelmi szabályzat)

eljárásrend

bejelentés | jelzőrendszer

Amennyiben az iskolai közösségben fizikai, szexuális, szellemi, pszichés, etnikai vagy vallási sérelmet vagy annak gyanúját észleli a közösség bármely tagja, minél hamarabb jelezze a BITT-nek a help@bitt.piarista.hu e-mail címen vagy a +36-30-152-4003-as telefonszámon.

Az alábbi információkra van szükség az esetről:
(Kérjük, hogy a lehetőségekhez mérten minél több információt adjon meg.)

MI TÖRTÉNT?:

dokumentumok

BITT struktúra
és eljárásrend

Adatvédelmi
szabályzat

Iskolai felelősök
listája
intézményenként